INCOTERMS - Międzynarodowe Reguły Handlu

INCOTERMS – Międzynarodowe Reguły Handlu

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – to zbiór reguł określających warunki handlu zagranicznego dzielące koszty oraz odpowiedzialność między sprzedającego oraz kupującego. Reguły Incoterms stanową sugestię i propozycję warunków handlu ich stosowanie jest fakultatywne. Na całym Świecie są one regularnie włączane do umów sprzedaży i stały się częścią codziennego języka handlowego.

EXW miejsce załadunku (Ex Works)

Obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (np. magazyn). Od tego miejsca kupujący ponosi ryzyko oraz wszystkie koszty i obowiązki.

FCA miejsce dostawy (Free Carrier)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (lub innej osobie,
np. spedytorowi) wyznaczonemu przez kupującego w zakładzie sprzedającego lub w innym, wyznaczonym miejscu a także dokonanie formalności celnych w eksporcie.
Kupujący przejmuje ryzyko oraz zawiera umowę przewozu do wyznaczonego miejsca dostawy

FAS port załadunku (Free Alongside Ship)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący, który ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu.

FOB port załądunku (Free on Board)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący, który ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu..

CPT miejsce przeznaczenia (Carriage Paid to)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi oraz zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty związanych z towarem podczas jego przewozu do miejsca przeznaczenia.

CIP miejsce przeznaczenia (Carriage and Insurance Paid to)

Różnicą między warunkami CPT a CIP jest obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki przez sprzedającego na rzecz kupującego.

CFR port przeznaczenia (Cost and Freight)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Sprzedający zawiera umowę przewozu morskiego ale ryzyko przechodzi na kupującego od momentu załadunku na statek.

CIF port przeznaczenia (Cost, Insurance and Freight)

Różnicą między warunkami CFR a CIF jest obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki przez sprzedającego na rzecz kupującego.

DAT terminal w miejscu przeznaczenia (Delivered at Terminal)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub innym wskazanym miejscu przeznaczenia.

DAP miejsce przeznaczenia (Delivered at Place)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji
kupującego w miejscu przeznaczenia. Koszty wyładunku, ponosi kupujący.

DDP miejsce przeznaczenia (Delivered Duty Paid)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.

Powiązane artykuły

SPEDYCJA MORSKA

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

TRANSPORT DROGOWY

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

ODPRAWA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Powrót do góry