Konosament (BL)

MORSKI LIST PRZEWOZOWY (Bill of Lading, B/L) jest najważniejszym dokumentem w transporcie morskim. (Odpowiednikiem w transporcie lotniczym jest Lotniczy list przewozowy – AWB / Air WayBill). Armator wystawiając konosament potwierdza że towar jest w jego posiadaniu i zostanie wydany odbiorcy na zasadach określonych w dokumencie.

Konosament jest papierem wartościowym upoważniającym do dysponowania ładunkiem i jego odbioru, jest także dokumentem przenoszącym własność poprzez wręczenie, indos lub cesję. Nie jest natomiast umową przewozu a potwierdzeniem załadunku towaru na statek.

Na odwrocie oryginalnego konosamentu znajdują się tzw klauzule konosamentowe, określające zakres odpowiedzialności przewoźnika, warunki przeładunku, wydania towaru, ograniczenia dot. przewozów niebezpiecznych oraz zasady postępowania przewoźnika w sytuacjach szczególnych.

Z jego treści wynika zobowiązanie przewoźnika do wydania ładunku oznaczonego w konosamencie, osobie uprawnionej z treści konosamentu i będącej jego posiadaczem.

Oryginalne konosamenty wydaje przewoźnik /armator załadowcy towaru, który wysyła je do odbiorcy po otrzymaniu należności za towar.

W morskim obrocie handlowym powszechnie przyjmuje się, że konosament to jeden z najważniejszych dokumentów służący do przenoszenia praw związanych z ładunkiem.

Morski list przewozowy – Jak czytać konosament ?

Powiązane artykuły

SPEDYCJA MORSKA

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

TRANSPORT DROGOWY

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

ODPRAWA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Powrót do góry