INCOTERMS – Międzynarodowe Reguły Handlu

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – to zbiór reguł określających warunki handlu zagranicznego dzielące koszty także odpowiedzialność między sprzedającego oraz kupującego. Reguły Incoterms stanową sugestię i propozycję warunków handlu ich stosowanie jest fakultatywne. Na całym Świecie są one regularnie włączane do umów sprzedaży i stały się częścią codziennego języka handlowego.

EXW miejsce załadunku (Ex Works)

Obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (np. magazyn). Od tego miejsca kupujący ponosi ryzyko także wszystkie koszty i obowiązki.

FCA miejsce dostawy (Free Carrier)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (lub innej osobie,
np. spedytorowi) wyznaczonemu przez kupującego w zakładzie sprzedającego lub w innym, wyznaczonym miejscu a także dokonanie formalności celnych w eksporcie.
Kupujący przejmuje ryzyko także zawiera umowę przewozu do wyznaczonego miejsca dostawy

FAS port załadunku (Free Alongside Ship)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący, który ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu.

FOB port załądunku (Free on Board)

Obowiązkiem FOB sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący, który ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu.

CPT miejsce przeznaczenia (Carriage Paid to)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi także zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty związanych z towarem podczas jego przewozu do miejsca przeznaczenia.

CIP miejsce przeznaczenia (Carriage and Insurance Paid to)

Różnicą między warunkami CPT a CIP jest obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki przez sprzedającego na rzecz kupującego.

CFR port przeznaczenia (Cost and Freight)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Sprzedający zawiera umowę przewozu morskiego ale ryzyko przechodzi na kupującego od momentu załadunku na statek.

CIF port przeznaczenia (Cost, Insurance and Freight)

Różnicą między warunkami CFR a CIF jest obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki przez sprzedającego na rzecz kupującego.

DAT terminal w miejscu przeznaczenia (Delivered at Terminal)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub innym wskazanym miejscu przeznaczenia.

DAP miejsce przeznaczenia (Delivered at Place)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji
kupującego w miejscu przeznaczenia. Koszty wyładunku, ponosi kupujący.

DDP miejsce przeznaczenia (Delivered Duty Paid)

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia także postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.

INCOTERMS - Międzynarodowe Reguły Handlu

Przygotowując się do importu z Chin w pierwszej kolejności zaczynamy od kalkulacji ceny.
Nie jest to jednak proste zadanie w przypadku transportu morskiego. Ponieważ stawki na frachty morskie są zmienne i zależne od wielu czynników.

Czynniki składowe takie jak: ceny paliw, kursy walut i przede wszystkim ilość bukowanych kontenerów. »

Transport kontenerowy

Transport kontenerowy to najlepszy sposób na sprowadzanie i wysyłanie towarów. Jego podstawową zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. »

Transport lądowy

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

AGENCJA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

FRACHT MORSKI

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Back to Top