Eksport towarów w 5-ciu krokach

Jak rozliczyć się z odbiorą i od czego zacząć ?

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo transakcji ?

Przeczytaj poniższy poradnik aby przekonać się, że z eksportem poradzisz sobie znakomicie zwłaszcza, że naszą pomocą zawsze masz w zasięgu ręki.

Mamy towar i chętnego do jego zakupu na innym kontynencie – co dalej ?

export krok po kroku

Krok 1

Jak na transakcję handlową przystało należy rozpocząć od uzgodnienia ceny zakupu. Tak samo jak w imporcie, do kalkulacji posługujemy się regułami Incoterms. Zasady te ułatwiają ustalenie podziału kosztów transportu między sprzedającego, a kupującego.
W przypadku eksportu najczęściej mamy do czynienia z warunkami EXW, FOB oraz CFR (CIF).
Uzgadniając z odbiorcą cenę na warunkach EXW. Nasza rola ogranicza się do załadunku towaru do kontenera w naszym magazynie oraz przesłaniu dokumentów do odprawy celnej (faktura handlowa oraz specyfikacja towarowa). Organizacją całego transportu włącznie z podstawieniem samochodu pod nasz magazyn zajmuje się odbiorca.
W przypadku warunków FOB po naszej stronie jest organizacja oraz poniesienie wszelkich kosztów w Polsce. Tj.

Załadunek kontenera, organizacja jego transportu o portu, organizacja odprawy celnej eksportowej oraz pokrycie kosztów portowych (THC).
Wybierając warunki CFR (CIF) port przeznaczenia, oprócz powyższych kosztów związanych z warunkami FOB, dochodzi dodatkowo koszt transportu morskiego.

Dzięki ustaleniu warunków Incoterms wiemy, w jakiej wysokości koszty transportu musimy wliczyć w cenę towaru.
Z punktu widzenia ekonomicznego warunki CFR wydają się najkorzystniejsze. Ponieważ oprócz planowanego zysku ze sprzedaży możemy osiągnąć dodatkowe zyski z tytułu organizacji transportu. Ponadto mamy kontrolę nad wyborem armatora oraz przebiegiem transportu.

Krok 2

Warunki transportu wybrane. Zakładamy że nasz kontrahent zaakceptował cenę na warunkach CFR. Czas na przygotowanie dokumentów. Jeśli jest to nasza pierwsza wysyłka i nie posiadamy nr EORI jest to najwyższy czas aby o nadanie tego numeru się postarać. W tym celu powinniśmy skontaktować się z urzędem celnym. Poniżej link do informacji na temat Eorifinanse.mf.gov.pl
Mając już nadany numer Eori, czas na wybór firmy spedycyjnej, która zajmie się wyborem armatora, podstawieniem kontenera w uzgodnionym miejscu i czasie, organizacją odprawy celnej, ect..

Aby dokonać odprawy celnej eksportowej musimy przesłać agencji celnej (spedytorowi) oryginalne upoważnienia do odpraw celnych wraz z kopiami dokumentów firmowych (NIP, Regon, KRS).

Krok 3

Kiedy Nr Eori już mamy i znamy termin gotowości towaru zgłaszamy się do naszego spedytora, który w naszym imieniu zrobi buking tj. rezerwuje miejsce na statku. Spedytor informuje nas o sugerowanej dacie załadunku towaru w magazynie, nazwie statku oraz planowanym terminie wypłynięcia jak i przybycia do portu docelowego.

Po załadunku towaru do kontenera, na drzwi kontenera zakładana jest plomba butelkowa, której numer wpisywany jest w dokumentację. Plomba butelkowa daje nam gwarancję bezpieczeństwa naszego towaru. Jeśli urząd celny nie będzie wymagał rewizji celnej, plombę zdejmie dopiero odbiorca towaru. Jeśli nastąpi zmiana plomby założonej na kontener każdorazowo muszą być podane tego przyczyny.

Po załadunku, kierowca jedzie z załadowanym i zaplombowanym kontenerem do portu, w którym będzie on ładowany na statek.

W tym czasie przesyłamy spedytorowi fakturę handlową oraz specyfikację towarową. Na tej podstawie agencja zgłasza towar do odprawy, a
po załadunku kontenera na statek generowany jest komunikat IE599, który jest potwierdzeniem wywozu towaru za granicę.

Na jego podstawie w eksporcie stosujemy „0” stawkę Vat. Odprawa eksportowa nie wiąże się z opłatami celnym i typu cło i Vat. W podanym przykładzie odprawa celna ma miejsce w porcie, ale można jej także dokonać w Urzędzie Celnym właściwym wg naszego miejsca załadunku.
W takim przypadku kierowca po załadunku jedzie do Urzędu Celnego i zawozi kontener do portu dopiero po zakończeniu odprawy celnej.

Krok 4

  1. Kiedy kontener jest już załadowany i dokumenty do odprawy gotowe, pora na instrukcje do konosamentu (SI – shipping instructions). Podstawowe dane jakie musimy podać spedytorowi to:
  2. Shipper: pełna nazwa załadowcy wraz z adresem,
  3. Consignee: pełna nazwa odbiorcy wraz z adresem,
  4. Notify party: osoba do kontaktu w miejscu przeznaczenia wraz z adresem mail oraz telefonem kontaktowym
  5. dane dot. ładunku: nawa towaru, ilość opakowań, waga netto, brutto.

Dodatkowo niezbędna jest informacja czy wystawione mają być 3 oryginalne konosamenty czy też będzie on wystawiany w formie elektronicznej (Sea Waybill).
Dane załadowcy/odbiorcy zawarte w konosamencie nie muszą pokrywać się z danymi na fakturze handlowej co jest ważne zwłaszcza w przypadku firm pośredniczących w transakcji. W polu odbiorca może się także pojawić zapis: To the order – co oznacza że towar ma być wydany tej firmie, która przedstawi armatorowi 3/3 oryginalnych konosamentów. W przypadku wysyłek na akredytywie pojawia się zapis
to the order of bank…

Po wysłaniu instrukcji do konosamentu armator przesyła tzw draft do wglądu i wniesienia ewentualnych poprawek. Większość armatorów daje określony czas na wnoszenie poprawek. Po jego upływie wszelkie zmiany na konosamencie mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Krok 5

Płatność. Po zatwierdzeniu poprawności danych zawartych w konosamencie armator drukuje oryginały (zawsze w 3 oryginalnych egzemplarzach) i przekazuje stronie bukującej – spedytorowi. Spedytor z kolei przesyła je do załadowcy, czyli do nas. Konosament to specyficzny dokument, najważniejszy w transporcie morskim, jest on papierem wartościowym przenoszącym własność towaru.

Po otrzymaniu płatności za towar powinniśmy przesłać wszystkie oryginalne konosamenty odbiorcy towaru. Jeśli tego nie zrobimy, nie będzie on mógł podjąć kontenera w porcie docelowym.

Zobacz również: Import z Chin w 5-ciu krokach

Przygotowując się do importu z Chin w pierwszej kolejności zaczynamy od kalkulacji ceny.
Nie jest to jednak proste zadanie w przypadku transportu morskiego. Ponieważ stawki na frachty morskie są zmienne i zależne od wielu czynników.

Czynniki składowe takie jak: ceny paliw, kursy walut i przede wszystkim ilość bukowanych kontenerów. »

Transport kontenerowy

Transport kontenerowy to najlepszy sposób na sprowadzanie i wysyłanie towarów. Jego podstawową zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. »

Transport lądowy

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

AGENCJA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

FRACHT MORSKI

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Back to Top