Konosament – dokument w transporcie morskim.

odprawa celna

MORSKI LIST PRZEWOZOWY (Bill of Lading, B/L) jest najważniejszym dokumentem w transporcie morskim. Odpowiednikiem w transporcie lotniczym jest Lotniczy list przewozowy – AWB / Air WayBill. Armator wystawiając konosament potwierdza że towar jest w jego posiadaniu i zostanie wydany odbiorcy na zasadach określonych w dokumencie.

Konosament jest papierem wartościowym upoważniającym do dysponowania ładunkiem i jego odbioru. Jest także dokumentem przenoszącym własność poprzez wręczenie, indos lub cesję. Nie jest natomiast umową przewozu a potwierdzeniem załadunku towaru na statek.

Na odwrocie oryginalnego konosamentu znajdują się tzw klauzule konosamentowe, określające zakres odpowiedzialności przewoźnika, warunki przeładunku, wydania towaru. Ograniczenia dot. przewozów niebezpiecznych oraz zasady postępowania przewoźnika w sytuacjach szczególnych.

Z jego treści wynika zobowiązanie przewoźnika do wydania ładunku oznaczonego w konosamencie, osobie uprawnionej z treści konosamentu i będącej jego posiadaczem.

Oryginalne konosamenty wydaje przewoźnik /armator załadowcy towaru, który wysyła je do odbiorcy po otrzymaniu należności za towar.

W morskim obrocie handlowym powszechnie przyjmuje się, że konosament to jeden z najważniejszych dokumentów służący do przenoszenia praw związanych z ładunkiem.

Morski list przewozowy – Jak czytać konosament ?

Przygotowując się do importu z Chin w pierwszej kolejności zaczynamy od kalkulacji ceny.
Nie jest to jednak proste zadanie w przypadku transportu morskiego. Ponieważ stawki na frachty morskie są zmienne i zależne od wielu czynników.

Czynniki składowe takie jak: ceny paliw, kursy walut i przede wszystkim ilość bukowanych kontenerów. »

Transport kontenerowy

Transport kontenerowy to najlepszy sposób na sprowadzanie i wysyłanie towarów. Jego podstawową zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. »

Transport lądowy

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

AGENCJA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

FRACHT MORSKI

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Back to Top