Import z Chin w 5-ciu krokach

Import z Chin

Krok 1. Należy znaleźć odpowiedniego dostawcę w Chinach i sprawdzić jego wiarygodność.

Istnieje wiele firm zewnętrznych mających siedziby w Chinach które na Państwa zlecenie pomogą w weryfikacji kontrahenta. Jak i Przeprowadzeniu kontroli jakości towaru oraz jego zgodności z Państwa zamówieniem przed wysyłką.

Należy pamiętać że sprawdzenie kontrahenta, to także sprawdzenie czy posiada odpowiednie certyfikaty dotyczące danego produktu. Deklarację zgodności CE dotyczącą zabawek, materiałów budowlanych, elektroniki i innych. Opakowania drewniane są z drewna fumigowanego i spełniają wymogi fitosanitarne.

Najlepiej już na tym etapie skontaktować się z nami, podając rodzaj produktu i sprawdzić jakie są wymogi dokumentacyjne do wprowadzenia do obrotu danego produktu na teren Polski.

Mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej wymogi Polskich urzędy celnych mogą różnić się od wymogów urzędów Niemieckich czy Holenderskich.

Krok 2. Jeśli produkt i kontrahent są już sprawdzeni należy uzgodnić z załadowcą (sprzedawcą) warunki transportu tzw Incoterms oraz formę płatności za towar.

Incoterms to sugerowane przez Izbę Handlową warunki zakupu, które stanowią umowny podział kosztów i ryzyka między kupującego a sprzedającego. Najpopularniejsze w transporcie morskim są warunki FOB /Free on Board/port załadunku (np. FOB Shanghai, FOB Ningbo itp.).

Oznacza to że załadowca pokrywa wszelkie koszty po stronie Chin. Koszty takie jak: załadunek, transport do portu, odprawa celna, koszty portowe w Shanghaiu / Ningbo i inne ewentualne koszty jakie powstaną przed załadunkiem towaru na burtę statku. Korzyści jakie wynikają z wyboru warunków FOB to przedewszystkim – pełna kontrola nad transportem. Wybór armatora oraz możliwość negocjacji kosztów frachtu morskiego. Nie mniej popularne są warunki CIF / Cost Insurance Freight / lub CFR / Cost & Freight/ port przeznaczenia (np. CIF Gdynia, CFR Hamburg ect.). W przypadku warunków CIF lub CFR załadowca (sprzedawca) organizuje oprócz załadunku w Chinach, dowozu do portu oraz opłat portowych THC także fracht morski.

Gestia odbiorcy zaczyna się od portu przeznaczenia, czyli np. przy warunkach CIF Gdynia odbiorca pokrywa koszty portowe w Gdyni. Organizuje we własnym zakresie odprawę celną importową oraz transport do swojego magazynu. Kupowanie towaru na warunkach CIF może wydawać się prostsze jednak biorąc pod uwagę fakt że koszty transportu w każdej opcji w całości płaci odbiorca. Różnica polega jedynie na tym jaka część kosztów wliczona jest w cenę towaru. Korzystniejszym wydaje się posiadanie jak największej gestii transportowej i co za tym idzie większej kontroli.

Więcej na temat Incoterm w zakładce poradnik tutaj link

Forma płatności za towar to także kwestia Państwa umowy ze sprzedającym. Może to być przedpłata. Zaliczka bądź jeśli mamy dużo obaw związanych z załadowcą możemy zastosować Akredytywę bankową (Letter of Credit L/C)
bądź Incaso dokumentacyjne. Więcej na temat form płatności w zakładce poradnik tutaj link

Krok 3. Jeśli wybraliśmy już kontrahenta, produkt jest sprawdzony i uzgodniliśmy już warunki transportu pora na organizację transportu.

W przypadku warunków CIF bądź CFR organizacją transportu zajmuje się załadowca. W przypadku warunków FOB port chiński, na tym etapie najlepiej skontaktować się z nami i wysłać zapytanie ofertowe bądź wypełnić formularz zapytań tutaj link. Na podstawie informacji dotyczącej ilości towaru jego wagi, objętości oraz specyfiki dobieramy odpowiedni środek transportu.

Z założenia kontenery 40′ dv oraz 40′ HC przeznaczone są do towarów bardziej przestrzennych, natomiast kontenery 20′ dv przeznaczone są do towarów ciężkich. Więcej na temat rodzajów oraz wymiarów kontenerów tutaj. Na podstawie powyższych informacji przygotujemy dla Państwa ofertę transportową. Jeśli nasza oferta jest już zaakceptowana przez Państwa przechodzimy do realizacji wysyłki.

Dla Państwa ten etap ogranicza się do podaniu nam danych załadowcy, osoby kontaktowej, jej nr telefonu i/lub adresu mail oraz przekazaniu załadowcy otrzymanych od nas danych kontaktowych naszego Chińskiego agenta. Agent skontaktuje się z załadowcą i uzgodni szczegóły wysyłki oraz termin załadunku. W kolejnych etapach będą Państwo otrzymywać od nas na bieżąco informacje na temat planowanego sailingu – tj. planu załadunku na statek oraz planowanego przybycia kontenera do Gdyni bądź Hamburga.

Po załadunku kontenera na statek drukowany jest morski list przewozowy – konosament (Bill of Lading – BL), który jest podstawowym dokumentem w transporcie morski. Konosament jest papierem wartościowym który przenosi własność towaru. Osoba posiadająca oryginał konosamentu może odebrać towar z portu. Więcej nt konosamentu w zakładce poradnik link

Krok 4. Kiedy towar jest już na statku należy przygotować się do odprawy celnej importowej

Kontener płynie z bazowych portów Chińskich ok 33- 38 dni, w zależności od armatora, portu załadunku/wyładunku ect. Ten czas najlepiej wykorzystać na przygotowanie dokumentów do odprawy celnej, jak upoważnienia celne numer EORI oraz rejestracja w systemie PDR. Nr Eori (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Jest niezbędny do dokonania czynności celnych podmiotów gospodarczych (nie dotyczy osób prywatnych).

Otrzymają go Państwo praktycznie od ręki w Państwa Urzędzie celnym, natomiast zgłoszenia do PDR (Podsystem Danych Referencyjnych ) może dokonać w Państwa imieniu nasza agencja celna. Jeśli dokumenty są gotowe pozostaje czekać aż kontener przypłynie do Gdyni.

Krok 5. Odprawa Celna oraz dostawa kontenera do wskazanego przez Państwa magazynu.

W momencie gdy kontener przypływa do Gdyni wszystko mamy już przygotowane, agencja celne w Państwa imieniu zgłasza towar do odprawy celnej, przedstawiając w Urzędzie Celnym niezbędne dokumenty. Jeśli towar wymaga kontroli sanepidu, służb weterynaryjnych bądź kontroli WIORIN (dotyczy opakowań drewnianych) , wszelkie te czynności wykona w Państwa imieniu agencja celna. Aktualnie większość odpraw celnych odbywa się wyłącznie na podstawie przedstawionych w Urzędzie Celnym dokumentów. UC każdorazowo ma prawo do dokonania rewizji celnej towaru.

Przed zakończeniem odprawy celnej należy zapłacić ciążące na przesyłce należności celno – podatkowe.

Cło oraz Vat naliczy dla Państwa agencja celna wskazując jednocześnie gdzie należy wpłacić daną kwotę.

Po dokonaniu odprawy celnej pozostaje podjęcie kontenera z portu i dostarczenie do Państwa magazynu.

Zobacz również: Eksport towarów w 5-ciu krokach

Przygotowując się do importu z Chin w pierwszej kolejności zaczynamy od kalkulacji ceny.
Nie jest to jednak proste zadanie w przypadku transportu morskiego. Ponieważ stawki na frachty morskie są zmienne i zależne od wielu czynników.

Czynniki składowe takie jak: ceny paliw, kursy walut i przede wszystkim ilość bukowanych kontenerów. »

Transport kontenerowy

Transport kontenerowy to najlepszy sposób na sprowadzanie i wysyłanie towarów. Jego podstawową zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. »

Transport lądowy

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

AGENCJA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

FRACHT MORSKI

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Back to Top