kalkulacja kosztów

Słownik spedytora

Ze względu na fakt że w transporcie morskim spotykamy się z bardzo dużą ilością skomplikowanych pojęć prezentujemy słownik spedytora.

Skróty których poznanie na początku naszej działalności powinno ułatwić nam pracę  i przede wszystkim komunikacje z kontrahentami.

GoCargo zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z eksportem i impotem  towarów. Zapraszamy do składania zapytań.

Co to jest i co oznacza ?

Co to jest Fracht

Fracht – wysokość opłaty za transport. Najczęściej mówi się o frachcie morskim ale określenie może dotyczyć wszystkich gałęzi transportu zarówno transportu morskiego, kolejowego, lotniczego jak i drogowego.

Co to jest oznacza RO-RO

RO-RO – roll on – roll off, określenie dotyczące transportu ładunków tocznych, np. ciągniki, samochody ciężarowe które mogą wjechać na pokład statku i z niego samodzielnie zjechać

Depot

Depot to magazyn, miejsce składowania kontenerów

HS Code

HS Code – kod taryfy celnej

W/M

W/M – waga/miara, stawka za 1 tonę lub 1 cbm, do obliczeń przyjmuje się wartość większą

POD

POD – port of destination (port przeznaczenia)

POL

POL – port of loading (port załadunku)

TT

TT – transit time – określenie orientacyjnego czasu transportu od portu załadunku do portuprzeznaczenia

ETD

ETD – estimated time of departure – orientacyjna data wyjścia (załadunku na statek)

ETA

ETA – estimated time of arrival – orientacyjna data przybycia

TEU

TEU – jednostka pojemności odpowiadająca kontenerowi 20′ DV (dla przykładu, kontener 20′ DV = 1 TEU, kontener 40′ = 2 TEU)

Feeder

Feeder – statek przewożący ładunki na krótkich dystansie (np. w relacji Hamburg – Gdynia)

ADR

ADR – (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

FT

ft – stopa, stopy (ang. foot, feet) – miara długości,1ft=30,48cm

IN

in – cal (ang. inch) – miara długości, 1in = 2,54cm

TEU

TEU (Twenty-feet Equivalent Unit) – jednostka miary odpowiadająca pojemności jednego kontenera 20-stopowego

Konosament

Konosament (Bill of Lading, B/L) morski list przewozowy jest najważniejszym dokumentem w transporcie morskim.

AWB

AWB / Air WayBill – Lotniczy list przewozowy

FCL

FCL – Full Container Load to fracht morski pełno-kontenerowy, co oznacza, że cały kontener wykorzystywany jest przez tylko jednego odbiorcę.

LCL 

LCL  – Less Container Load określa przewóz przesyłek drobnicowych. Wykorzystuje się część przestrzeni ładunkowej kontenera, co powoduje, że w jednym kontenerze mogą być transportowane towary będące własnością kilku podmiotów

Czym zajmuje się spedycja morska – kontenerowa

spedycja morska to usługa transportu kontenera morskiego 

Incoterms (International Commercial Terms)

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – to zbiór reguł określających warunki handlu zagranicznego dzielące koszty oraz odpowiedzialność między sprzedającego oraz kupującego.

DTHC co to jest

DTHC – Destination Total Handling Costs czyli koszty portowe w porcie przeznaczenia

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem

Przygotowując się do importu z Chin w pierwszej kolejności zaczynamy od kalkulacji ceny.
Nie jest to jednak proste zadanie w przypadku transportu morskiego. Ponieważ stawki na frachty morskie są zmienne i zależne od wielu czynników.

Czynniki składowe takie jak: ceny paliw, kursy walut i przede wszystkim ilość bukowanych kontenerów. »

Transport kontenerowy

Transport kontenerowy to najlepszy sposób na sprowadzanie i wysyłanie towarów. Jego podstawową zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. »

Transport lądowy

Przewozy drogowe z/do portów w Polsce i Europie, a także dowozy door to door »

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Przewóz szynowy to przyszłość komunikacji, organizujemy przewozy koleją z dostawą bezpośrednio do klienta. »

PRZESYŁKI LOTNICZE

Kiedy liczy się przede wszystkim czas proponujemy transport lotniczy »

AGENCJA CELNA

Organizujemy odprawy celne zarówno w Polsce jak i w portach Europejskich (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) »

FRACHT MORSKI

Transport morski i Logistyka Twojego biznesu to jeden głównych profili naszej działalności. Organizujmy fracht morski w eksporcie oraz imporcie we wszystkich kierunkach Świata, a przede wszystkim oferujemy konkurencyjnie NISKIE ceny w imporcie z Chin. Dzięki licznym kontaktom z morskim armatorami możemy zaoferować najwyższa jakość usług spedycyjnych. »

USŁUGI DODATKOWE / LOGISTYKA

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług około spedycyjnych jak: przeładunki, magazynowanie, ubezpieczenie cargo »

Back to Top